2College Jozefmavo

Sportweg 11 5037 AC Tilburg

  • We werken met boeken en digitale leermiddelen
  • We maken gebruik van onze leerpleinen voor differentiatie en afwisselende werkvormen.
  • We gebruiken onze eigen Follow Me agenda om te leren plannen.
  • Schoolfoto van 2College Jozefmavo
  • Schoolfoto van 2College Jozefmavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Betrokkenheid leerlingen:
De leerlingen worden veel betrokken bij het eigen onderwijs.
In de klas gaat dat via de mentor. Bij grotere projecten werken groepen leerlingen samen met de docenten. Eigen initiatief van de leerlingen wordt gestimuleerd en begeleid.
De leerlingen hebben een eigen leerlingenraad waar ook steeds een ouder van de ouderraad bij aanwezig is en zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Onderzoeken:
Binnen het kader van Vensters voor Verantwoording nemen alle leerlingen van het tweede en derde leerjaar in maart/april deel aan het onderzoek dat speciaal voor de Benchmark is samengesteld.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ieder jaar nemen wij een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen af. De belangrijkste conclusies worden besproken in de leerlingenraad, ouderraad, met het team en daarna vertaald in actiepunten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vragen ouders van leerlingen uit het derde leerjaar elk jaar in maart/april om de enquête in te vullen, geheel op vrijwillige basis.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven