2College Jozefmavo

Sportweg 11 5037 AC Tilburg

Schoolfoto van 2College Jozefmavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

2College Jozefmavo volgt de afspraken zoals die met alle VO-scholen in het samenwerkingsverband en de regio Tilburg zijn afgesproken.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is er op gericht waar mogelijk kansen te bieden.  Doubleren alleen als dat in het belang is van die leerling en dat geldt ook voor af- of opstromen naar een andere leerweg.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over ons slagingspercentage. Helemaal als je dat afzet tegen wat leerlingen gedurende hun verblijf op onze school nodig hebben gehad om succesvol onze school af te ronden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

...
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen (80%) stroomt door naar het MBO en de andere leerlingen gaan naar een havo.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het onderwijsproces en actief in het bewaken van de door de inspectie gehanteerde indicatoren. Zodra er aanleiding toe is, zal beleid geformuleerd worden om het proces te verbeteren.

Terug naar boven