2College Jozefmavo

Sportweg 11 5037 AC Tilburg

  • We werken met boeken en digitale leermiddelen
  • We maken gebruik van onze leerpleinen voor differentiatie en afwisselende werkvormen.
  • We gebruiken onze eigen Follow Me agenda om te leren plannen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

2College Jozefmavo volgt de afspraken zoals die met alle VO-scholen in het samenwerkingsverband en de regio Tilburg zijn afgesproken.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is er op gericht waar mogelijk kansen te bieden.  Doubleren alleen als dat in het belang is van die leerling en dat geldt ook voor af- of opstromen naar een andere leerweg.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over ons slagingspercentage. Helemaal als je dat afzet tegen wat leerlingen gedurende hun verblijf op onze school nodig hebben gehad om succesvol onze school af te ronden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

...

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen, ruim 80%, stroomt door naar het MBO, niveau 3 en 4. Rond de 15% van onze eindexamenleerlingen vervolgen hun studieloop baan op een havo-opleiding. (Bron: Nationaal Cohort Onderzoek, gegevens van periode 2016 - 2020)
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het onderwijsproces en actief in het bewaken van de door de inspectie gehanteerde indicatoren. Zodra er aanleiding toe is, zal beleid geformuleerd worden om het proces te verbeteren.

Terug naar boven