ZML De Bodde

Karel Boddenweg 1 5044 EL Tilburg

Schoolfoto van ZML De Bodde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze informatiesite van De Bodde.

Onze naam staat voor wie we zijn en hoe we werken met onze leerlingen: Betrokken, Ontwikkelings- en Doelgericht, strevend naar een passende Deelname aan de maatschappij en gericht op het versterken van een positief gevoel van Eigenwaarde.

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Ontwikkelingsgericht
  • Doelgericht
  • Deelname
  • Eigenwaarde

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?