Brede zorgschool de Cambier

Marga Klompéstraat 2 4003 ZR Tiel

Schoolfoto van Brede zorgschool de Cambier

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de VSO-afdeling van Brede zorgschool de Cambier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij decijfers en feiten. De Cambier is een (V)SO-school. De school heeft op de VSO-afdeling 7 groepen.

De Brede zorgschool is een uniek concept in Nederland waarin de grenzen tussen onderwijs, behandeling, zorg en het gezin is komen te vervallen. De Brede zorgschool biedt een scala aan diensten die letterlijk vanuit een gebouw worden aangeboden. Dit gebouw is gevestigd aan de Marga Klompéstraat in Tiel. De diensten die de Brede zorgschool aanbiedt zijn: kinderdagcentum (0-5 jaar), Speciaal Onderwijs (4-12 jaar), Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar), buitenschoolse opvang (inclusief logeren), thuisondersteuning, kamertrainingscentrum, paramedische diensten (’s Heeren Loo en Driestroom) zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotore therapie en beeldende therapie.

Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op de Cambier worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. Leerlingen met een advies VSO leerroute 1-4 kunnen binnen het gebouw overstappen naar de VSO-afdeling. Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2018 telde de school 75 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over de volgende leerroutes:

Leerroute 1 Belevingsgerichte Dagbesteding: 5 leerlingen

Leerroute 2 Taak- en activerende Dagbesteding: 42 leerlingen

Leerroute 3 Beschut werk: 28 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven