Lingecollege praktijkonderwijs

Rozenstraat 44 4001 DW Tiel

Schoolfoto van Lingecollege praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Leren door te doen!

Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool leerachterstanden hebben opgelopen. Het onderwijs leidt kinderen op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

We bieden drie uitstroomroutes: een reguliere werkplek, een beschermde werkplek of een vervolgopleiding.

Kenmerken van de school

  • samen ontdekken
  • vertrouwd
  • nieuwsgierig
  • betrokken
  • positief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs
  • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ook op het praktijkonderwijs neemt het aantal leerlingen af als gevolg van de krimp in de regio. Er zijn minder jongeren in deze leeftijdsgroep dan in eerdere jaren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven