Lingecollege vwo en havo

Heiligestraat 78 4001 DN Tiel

  • Engels op topniveau! Vanaf leerjaar 2 tot en met het examenjaar.
  • Sportklasmentaliteit: we zoeken geen topsporter, wel enthousiasme, motivatie, sociaal en sportieve instelling.
Al mogelijk in de brugklas!
  • Ben je nieuwsgierig en wil je de wereld om je heen begrijpen? Techniek en technologie komen hier samen. Voor jongens én meisjes!
  • In de spotlights staan!
Toneelspelen, sociale vaardigheden, creativiteit ontwikkelen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Vwo 

Op de gebieden uitdaging en brede vorming scoort het vwo op het landelijk gemiddelde. We zien een stijgende lijn ten opzichte van schooljaar 2018-2019. Op het gebied eigentijds onderwijs is het resultaat wat lager dan 2018-2019. Daarin stellen we onszelf een opdracht. 

Havo 

Onze havo-leerlingen zijn een stuk tevredener over het onderwijs dan in 2018-2019. Op alle gebieden scoren we in lijn met het landelijk gemiddelde. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven