Lingecollege vwo en havo

Heiligestraat 78 4001 DN Tiel

  • Engels op topniveau! Vanaf leerjaar 2 tot en met het examenjaar.
  • Sportklasmentaliteit: we zoeken geen topsporter, wel enthousiasme, motivatie, sociaal en sportieve instelling.
Al mogelijk in de brugklas!
  • Ben je nieuwsgierig en wil je de wereld om je heen begrijpen? Techniek en technologie komen hier samen. Voor jongens én meisjes!
  • In de spotlights staan!
Toneelspelen, sociale vaardigheden, creativiteit ontwikkelen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uit de gegevens blijkt dat Lingecollege leerlingen veel kansen biedt om op het hoogste niveau uit te komen. Hierbij speelt de persoonlijke aandacht, het positieve leerklimaat en het uitgebalanceerde begeleidingssysteem een belangrijke rol.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Lingecollege behaalt op de doorstroming streefcijfers boven de inspectienormen.

Voor alle leerlingen streven wij naar en positief vervolg aan het eind van elk schooljaar. De gedachte is dat leerlingen vanuit een veilige basis kunnen doorstromen of opstromen. Het Lingecollege biedt deze kansen op alle niveaus. Het Lyceum stemt nauw af met de andere Lingecollege-vestigingen (mavo, beroepscollege). Door intensieve aandacht voor de ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen is er sprake van een goede doorstroming en vaak ook van opstroom. Zittenblijven komt in de onderbouw alleen bij hoge uitzondering voor. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Een hoog slagingspercentage is belangrijk, maar ook de weg ernaar toe. Het examenjaar staat immers niet op zich. Het Lingecollege biedt veel kansen en kent een laag percentage zittenblijvers. Desondanks behalen wij gemiddeld het slagingspercentage dat in Nederland gebruikelijk is. 

In 2020 was het slagingspercentage in alle scholen duidelijk hoger dan anders. Het Lingecollege had ook hoge slagingspercentages, maar bleef onder het landelijk gemiddelde. Op het Lingecollege is het Schoolexamen gedegen neergezet met een bijzonder lang traject tot eind juni.

de percentages geslaagden in 2020:

havo 97,5% 

vwo  97,2%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van het Lingecollege zijn al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Vaksecties, mentoren en schoolleiding volgen de leerlingen in de examenjaren intensief en ondersteunen het studeren gedurende het hele schooljaar via keuzelessen, oefenprogramma's en tijdens de Lenteschool. 

In 2020 werden de Schoolexamencijfers meteen de eindcijfers. Tevens werd de Lenteschool omgezet in een Herfstschool om achterstanden in examenstof te kunnen repareren.

Leerlingen die vanuit mavo-4 de overstap naar havo-4 maken, krijgen een speciaal aanloopprogramma in de periode april-juli.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De uitstroom van onze examenkandidaten is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Aangekomen op het hoger onderwijs presteren onze leerlingen conform het landelijke beeld. De school maakt jaarlijks dankbaar gebruik van terugkoppelingen vanuit het Hoger Onderwijs over de studieresultaten van onze oud-leerlingen.

De school volgt de oud-leerlingen actief. In veel gevallen zien we ze terug bij studiekeuze-activiteiten of als stagiair. Interessant voor de school, waardevol voor zowel huidige leerlingen als oud-leerlingen.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs voor havo en vwo in 2019 gewaardeerd met een voldoende.

De onderwijsresultaten omvatten vier indicatoren, zie hieronder. Deze zijn in 2020 alle ruim boven de norm. 

Onderbouwsnelheid: er blijven naar verhouding weinig leerlingen zitten. Het Lingecollege heeft als beleid dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderwijspositie: in klas 3 zitten leerlingen gemiddeld genomen op het te verwachten niveau, vergeleken met het basisschooladvies.

Bovenbouwsucces: leerlingen slagen in het algemeen zonder vertraging.

Examencijfers (Centraal Examen): het gaat om het gemiddelde van alle behaalde cijfers voor alle vakken. In 2020 was er geen Centraal Examen, daardoor is het oordeel gebaseerd op gegevens t/m 2019.

Terug naar boven