Lingecollege vwo en havo

Heiligestraat 78 4001 DN Tiel

  • Engels op topniveau! Vanaf leerjaar 2 tot en met het examenjaar.
  • Sportklasmentaliteit: we zoeken geen topsporter, wel enthousiasme, motivatie, sociaal en sportieve instelling.
Al mogelijk in de brugklas!
  • Ben je nieuwsgierig en wil je de wereld om je heen begrijpen? Techniek en technologie komen hier samen. Voor jongens én meisjes!
  • In de spotlights staan!
Toneelspelen, sociale vaardigheden, creativiteit ontwikkelen.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Lyceum biedt alle profielen binnen de gymnasium-, atheneum- en havo-opleidingen. Gymnasium en atheneum zijn twee varianten van het vwo.

De keuze voor de natuurprofielen (Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, ook wel de bètaprofielen genoemd) is sterk gestegen, mede dankzij het Technasium van het Lingecollege.

De twee maatschappijprofielen (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij) bieden de mogelijkheid een kunstvak als examenvak te kiezen. 

Het Lingecollege biedt op mavo, havo en vwo Cambridge English in plaats van regulier Engels voor leerlingen die meer aankunnen.

De Gymnasiumopleiding is typisch een opleiding voor leerlingen die vooral cognitief verder willen komen. Je krijgt les in een hechte, vaste groep die veel ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Leerlingen worden gestimuleerd te kiezen voor Technasium (profielkeuzevak Onderzoek & Ontwerpen), Cambridge English en/of gymnasium. Na een oriëntatiejaar in klas 1 kan deze keuze gemaakt worden in de aanloop naar klas 2. Voor het Technasium is er tevens een instapmoment in klas 4havo, 4vwo.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel bevat twee delen: een algemeen deel voor het hele Lingecollege Tiel, en een lyceum-specifiek deel.

Beide documenten zijn in de loop van 2020 vernieuwd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven