Lingecollege vmbo en ISK

Teisterbantlaan 2 4006 EB Tiel

Schoolfoto van Lingecollege vmbo en ISK

Profielkeuze

Toelichting van de school

Sinds de vernieuwing in het VMBO 2016 (de invoering van de profielen) bieden wij de volgende profielen aan:

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Zorg en Welzijn (Z&W)

Logistiek, Economie en Ondernemen (LEO)

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft persoonlijke begeleiding van álle leerlingen, o.a. door de inzet van mentoren en leerlingbegeleiders, en waar nodig een orthopedagoog, speciale trainers of externe ondersteuners. Met betrekking tot passend onderwijs maakt onze school deel uit van het Samenwerkingsverband Rivierenland. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is uitgewerkt hoe de begeleiding voor leerlingen is georganiseerd binnen dit samenwerkingsverband en meer specifiek binnen onze school.

De school heeft een eigen experticecentrum waarin extra begeleiding wordt gecoördineerd en uitgevoerd. Hier hebben we onder andere:

  • begeleiding bij persoonlijke problemen door de leerlingbegeleiders en maatschappelijk werk
  • begeleiding bij problemen in de sociale vaardigheid (sociale vaardigheidstraining)
  • begeleiding van faalangstige, dyslectische en rekenzwakke kinderen (faalangstreductietraining en remedial teaching)

Verder organiseert dit expertise team in overleg met de schoolleiding:

  • trainingen voor leerlingen
  • organisatie van voorlichting aan ouders en team, counseling     
  • scholingen coaching van docenten
  • toelatingen overdracht van leerlingen       
  • aanvraag van bovenschoolse voorzieningen, die buiten het basisprofiel “passend onderwijs” vallen.
  • opvang van Time-Outleerlingen
  • invoering Passend Onderwijs

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven