Lodewijk College Locatie Oude Vaart

Oude Vaart 1 4537 CD Terneuzen

  • locatie Oude Vaart
  • In de keuken
  • Biologie
  • In het technoplanet-lokaal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Hier staat het schooltevredenheids onderzoek ingevuld door 77% van de leerlingen, wat reeds afgenomen is bij kwaliteitscholen.nl

Bij de responspercentages verdeeld over de leerjaren is er een fout in de berekening van de inspectie opgetreden. Dit zoals in "Download een rapportage van de betrouwbaarheid van de responsaantallen in 2022.2023" staat. Zij hebben ons gevraagd dit in de toelichting te vermelden.

Het percentage moet zijn voor

  • vmbo-b leerjaar 4, 41% (was 18%) en
  • vmbo-k leerjaar 4, 31% (was 71%)

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven