Velddijk

Bergstraat 58 5931 CE Tegelen

De vso-leerlingen volgen in dit gebouw   alle theorie- en praktijklessen in de onder- en bovenbouw..

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van de Velddijk.

Hier kunt lezen en zien wat u mag verwachten van onze school. Er wordt uitgelegd op welke wijze wordt gewerkt, voor welke uitgangspunten is gekozen en welke onderwijsprogramma's hierbij worden aangeboden.

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • autonomie
  • welbevinden
  • relatie
  • ontwikkelingsgericht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zie website VSO de  Velddijk

https://www.ogbuitengewoon.nl/velddijk/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Velddijk werkt samen met diverse partners op het gebied van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding. Dit met als doel zo adequaat mogelijk te kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de leerling en zijn ontwikkeling gedurende het verblijf op VSO de Velddijk.

Terug naar boven