De Korenaer

Kloosterstraat 7 5844 AP Stevensbeek

Schoolfoto van De Korenaer

In het kort

Toelichting van de school

VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet onderwijs die zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.Er wordt onderwijs op drie niveaus geboden, namelijk de Arbeidsgerichte leerweg, VMBO -Basisberoepsgerichte leerweg en VMBO- Theoretische leerweg. Hierbij wordt een IQ richtlijn van 75-115 gehanteerd.

De locatie heeft 85 leerlingen, verdeeld over 7 klassen. De klassendeler is maximaal 12. Hierbij worden alle theorielessen door dezelfde leerkracht in hetzelfde lokaal gegeven. De klassen zijn (zoveel mogelijk) homogeen wat betreft niveau. Wat betreft problematiek van de leerlingen zijn de klassen heterogeen opgebouwd. De basisstructuur op VSO de Korenaer locatie Stevensbeek duurt voor de leerweg VMBO T 5 jaar. Tijdens leerjaar 3 wordt de sectorkeuze bepaald.

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?