De Korenaer Stevensbeek

Kloosterstraat 1 5844 AN Stevensbeek

  • Schoolfoto van De Korenaer Stevensbeek
  • Schoolfoto van De Korenaer Stevensbeek
  • Schoolfoto van De Korenaer Stevensbeek
  • Schoolfoto van De Korenaer Stevensbeek

In het kort

Toelichting van de school

VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet onderwijs die zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Er wordt onderwijs op vier niveaus geboden, namelijk de Arbeidsgerichte leerweg, VMBO -Basisberoepsgerichte leerweg, Kadergericht en VMBO- Theoretische leerweg. De leerroutes duren vier jaar en zijn allemaal af te sluiten met een diploma.

De locatie heeft ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. We hanteren een maximale groepsgrootte van 12 leerlingen. De leerlingen hebben een vaste mentor, die alle lessen geeft. De praktijklessen gym, techniek en koken worden verzorgd door vakleerkrachten.

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?