Metameer Stevensbeekseweg

Stevensbeekseweg 8-A 5844 AB Stevensbeek

  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn bovengemiddeld tevreden over de kwaliteit van de lessen, de begeleiding door de mentor en de loopbaanoriëntatie.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen, ouders en medewerkers voelen zich veilig. Ze vinden de sfeer op school prettig en geven aan dat leerlingen en personeel respectvol met elkaar omgaan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De oudertevredenheid ligt de afgelopen twee jaar op een 7,6 gemiddeld. De tevredenheid ligt daarmee iets onder het landelijk gemiddelde. De afgelopen jaren hebben we de oudercontacten geïntensiveerd om zo ouders dichter bij de school en het leerproces van het kind te betrekken. Minimaal vier keer per jaar voeren we driehoeksgesprekken (leerling-ouder-mentor) over de ontwikkeling van de leerling; daarnaast organiseren we regelmatig ouderpanels rondom onze onderwijskundige ontwikkeling.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven