Metameer Stevensbeekseweg

Stevensbeekseweg 8-A 5844 AB Stevensbeek

  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uit de meerjaren-analyse blijkt dat veel meer leerlingen dan landelijk gemiddeld een hoger diploma behalen dan het basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren stromen bijna alle leerlingen door. Na het tweede leerjaar stromen de leerlingen door naar het niveau dat volgens de bevorderingsnormen bij hun past. Meer dan landelijk gemiddeld zitten leerlingen in leerjaar 3 op of boven het basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Metameer blijft goed presteren bij het percentage geslaagden. Maar wat nog belangrijker is: onze leerlingen zijn ook succesvol in hun vervolgstudies.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van alle leerwegen van het vmbo en havo liggen op of boven het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot andere jaren ligt het gemiddelde eindexamencijfer van vwo dit jaar iets onder het landelijk gemiddelde. Er zijn acties genomen met als doel de prestaties te verbeteren.

Sinds 2014 zijn wij senior tto-school. De tto-resultaten van havo-vwo (voor IB en Cambridge) liggen boven het landelijke en wereldwijde gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De voorbereiding op de studiekeuze in de loopbaanbegeleiding is succesvol. De leerlingen stromen na 1 jaar hbo of wo goed door en blijven doorgaans bij hun keuze.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De sector havo/vwo werkt hard aan de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit door actief gebruik te maken van deze externe evaluaties. Beoordelen en beoordeeld worden, geldt niet alleen voor leerlingen maar voor alle medewerkers van Metameer.

Terug naar boven