Metameer Stevensbeekseweg

Stevensbeekseweg 8-A 5844 AB Stevensbeek

  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg
  • Schoolfoto van Metameer Stevensbeekseweg

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vmbo-leerlingen kunnen kiezen uit drie beroepsgerichte programma's: 'Produceren, Installeren en Energie' (PIE), Zorg & Welzijn (Z&W) en Dienstverlening & Producten (D&P). Voor havo en vwo kan je op Metameer voor alle profielen je diploma halen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 'Bouw wie je bent 2019-2023' vindt u de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende jaren. Onze hoofdambitie van 'brede ontwikkeling in een krachtige regionale school' hebben we uitgewerkt in drie ambities: zelfverantwoordelijk leren stimuleren, lerende organisatie verstevigen en partnerschappen intensiveren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Metameer heeft een uitgebreid mentoraat met veel aandacht voor zowel de cognitieve, de sociaal-emotionele als de persoonlijke ontwikkeling. In het gehele begeleidingsproces neemt de driehoek ‘leerling-ouder-school’ een voorname plek in. Het ondersteuningsprofiel beschrijft onze visie op ondersteuning , wat wij aan ondersteuning bieden en wie welke rol speelt bij de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven