SG Eekeringe praktijkonderwijs

Stationsstraat 40 8331 GK Steenwijk

  • Schoolfoto van SG Eekeringe praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van SG Eekeringe praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van SG Eekeringe praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft betrekking op onze brede school, dus ook de Praktijkschool.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven