RSG Tromp Meesters Praktijkschool

Stationsstraat 40 8331 GK Steenwijk

  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters Praktijkschool
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters Praktijkschool
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters Praktijkschool
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters Praktijkschool

In het kort

Toelichting van de school

Het is onze ambitie onze leerlingen van de Praktijkschool onderwijs aan te bieden dat past bij hun leef- en denkwereld en aansluit bij hun mogelijkheden. Onze school wil de leerlingen de zorg geven die zij verdienen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot mensen die zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Wij willen onze leerlingen voorbereiden:
- op een plek op de reguliere arbeidsmarkt of
- op een plek op de beschermde arbeidsmarkt of
- op doorstroming naar de assistentenopleiding (AKA)
- op tussentijds doorstromen naar het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Kenmerken van de school

  • Goede begeleiding
  • Het accent op jouw talent
  • Samenwerking met arbeidsmarkt

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven