RSG Tromp Meesters

Lijsterbesstraat 1 8331 NS Steenwijk

  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Als je kijkt naar het percentage leerlingen wat zonder zittenblijven zijn/haar diploma haalt, laat dat een piek zien in het jaar 2019-2020. Deze piek waarbij relatief weinig leerlingen bleven zitten is ter herleiden naar een 'coronajaar' . We hebben in dat jaar besloten in principe alle leerlingen over te laten gaan naar het volgende leerjaar. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar heeft de inspectie het 4 jaarlijkse onderzoek afgerond. Zodra het rapport bij ons ontvangen is zal deze gepubliceerd worden.

Terug naar boven