RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat

Lijsterbesstraat 1 8331 NS Steenwijk

  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
  • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben we ingezet op coaching van de leerlingen. Door corona is de ontwikkeling nog niet zo ver als we hadden gehoopt. Dit zie je met name terug in het cijfer van de begeleiding van de leerlingen. Door het invoeren van een persoonlijke coach die geregeld gesprekken voert met de leerling over welbevinden en voortgang hopen we leerlingen bewuster te maken van de eigen keuzes die gemaakt kunnen worden en als school beter in te spelen op de behoefte van de leerling.

Extra activiteiten zijn bijna niet georganiseerd de afgelopen 2 jaar. 

Volgend schooljaar gaan we beginnen met flexuren. Hiermee willen we leerlingen meer keuzes laten maken en het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeftes van de individuele leerling. 

Aktualiteit behandelen in de lessen en uitdagendere lessen die uitdagen en beter aansluiten of de vervolgstudie blijft een aandachtspunt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Over het algemeen leggen we de lat bij de cijfers van de ouder- enquête hoger en is onze ambitie hier gemiddeld een 8 te scoren. Met name het stuk over coaching, ook beschreven bij de leerling enquête, is iets waar we volgend jaar op willen ontwikkelen. De coach is, samen met de ouders, de spil in de ontwikkeling van de leerling. De leerling d.m.v. van gesprekken met de coach hier een duidelijke stem in geven is ons doel zodat leerlingen bewuster keuzes kunnen maken in hun leerproces. We zoeken naar manieren om meer maatwerk te leveren voor leerlingen, hen beter te kunnen motiveren en ze meer sturing te geven over hun eigen leerproces. Deze resultaten zijn voor ons een bevestiging van het feit dat we daar nog een ontwikkelslag kunnen en moeten maken.

De laatste jaren hebben wij ingezet op ouderbetrokkenheid. We zijn blij dat we dit terugzien in de resultaten. Onze ouderraad speelt een belangrijke rol in school, er zijn ouderpanels per team die meepraten over het reilen en zeilen in deze teams en we hebben geprobeerd te zorgen voor een lage drempel bij het zoeken van contact met de school

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven