RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat

Lijsterbesstraat 1 8331 NS Steenwijk

 • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
 • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
 • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat
 • Schoolfoto van RSG Tromp Meesters locatie Lijsterbesstraat

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomst in een snel veranderende wereld waarin grenzen vervagen en dit doen in een inspirerende omgeving met medewerkers die up to date professionals zijn. Het onderwijs steunt op vier pijlers:

- samenwerken (bron  voor ontwikkelen van kennis en ervaring)

- talentontwikkeling (kansen bieden)

- samenhang (het geheel is meer dan de som der delen)

- Europese oriëntatie (de samenleving wordt Europees en mondiaal)

Kenmerken van de school

 • Samen maken we morgen
 • Talentontwikkeling
 • Internationaal (UNESCO)
 • Gymnasium

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1005

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven