't Ravelijn

Ravelijnstraat 2 A 4651 DT Steenbergen

  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

G.B.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De door- en uitstroomcijfers laten zien hoeveel leerlingen worden bevorderd of slagen. In de onderstaande grafieken wordt dit in percentages uitgedrukt. Als leerlingen niet doorstromen of uitstromen, zijn hiervoor verschillende redenen. Zo kunnen zij blijven zitten of onder meer door verhuizing de school verlaten.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

U vindt in dit hoofdstuk informatie over onze slaagpercentages.

Wij spannen ons in om onze leerlingen met optimale resultaten in één keer te laten slagen:

*door alert te blijven op onze manier van lesgeven

*door een goede begeleiding en ondersteuning

*door maatwerk

*door goede contacten met ouders


            

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk ziet u hoe onze examencijfers zich over de laatste drie schooljaren hebben ontwikkeld. Wij spannen ons in om de cijfers voor alle leerwegen op een niveau hoger dan het landelijk gemiddelde te brengen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van 't Ravelijn kiezen vooral een bestemming in het mbo. De meeste mavoleerlingen kiezen voor hun leerweg richting hbo de weg via het mbo. Andere vervolgen hun weg naar het hbo via de havo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school wordt voortdurend intern maar ook extern geëvalueerd. Hierbij speelt de inspectie van het onderwijs een grote rol. Zij geeft onze kwaliteit weer in de opbrengstenkaart (zie bijlagen) en in inspectieverslagen.

't Ravelijn geniet het vertrouwen van de inspectie en ontwikkelt zich goed. 't Ravelijn heeft wederom het predicaat Excellente school mogen ontvangen. Voor aanvullende informatie kunt u www.onderwijsinspectie.nl bezoeken.

Terug naar boven