't Ravelijn

Ravelijnstraat 2 A 4651 DT Steenbergen

  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn
  • Schoolfoto van 't Ravelijn

Profielkeuze

Toelichting van de school

't Ravelijn biedt mavo en voorbereidend mbo aan. In dit hoofdstuk ziet u voor welke sectoren onze leerlingen in de afgelopen schooljaren hebben gekozen. De sectorkeuze is sterk gericht op Zorg en Welzijn (kader- en basisberoepsgerichte leerweg). De sector Techniek met de afdeling techniek-breed scoort rondom het landelijk gemiddelde. Leerlingen van de mavo kozen vaak 6 of 7 algemene vakken (tl) en een extra beroepsgericht vak. Dit is echter niet meegenomen in de sectorkeuze van deze leerlingen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 kiezen alle leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg een profiel en vier keuzevakken.

Leerlingen van de TOPmavo krijgen in leerjaar 3 D&P en ronden dit af met een CE. Zij volgen, indien ze de gemengde leerweg blijven volgen of als extra vak,  in leerjaar 4 nog twee keuzevakken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

't Ravelijn is een van de scholen binnen de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Onze scholengroep maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg. De raad van bestuur daarvan is ons bevoegd gezag en verzorgt het centrale beleid. 

Onze scholengroep ontwikkelt op basis van dit centrale beleid haar eigen beleid en geeft dit weer in het schoolplan. Vervolgens werken de aangesloten scholen -ook 't Ravelijn- dit centrale plan op lokaal niveau met eigen activiteiten uit. De scholengroep stelt zich op als dienstverlenende instelling binnen een netwerk van andere regionale dienstverlenende organisaties.
Een schoolplan kent telkens een looptijd van vier jaar, het huidige loopt van 2021 tot 2025.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als een leerling zich goed voelt presteert hij ook goed. Daarom zijn optimale zorg en begeleiding zo belangrijk. Wettelijk is dit vastgelegd in 'Passend Onderwijs'. Wij hanteren een onderwijsondersteuningsprofiel dat voortdurend wordt getoetst en bijgesteld. De mentor speelt bij een effectieve begeleiding een grote rol. 

't Ravelijn heeft een ondersteuningscoördinator en er vindt intern ondersteuningsoverleg.plaats. Ook aan sociale veiligheid (denk aan pesten) besteden wij veel aandacht, evenals aan veiligheid in het verkeer. Onze school neemt in dit verband deel aan het netwerk van pleisterplaatsen langs schoolroutes  'Veilig Honk'.


Ook als een leerling intensievere begeleiding of zorg nodig heeft, kan hij of zij natuurlijk rekenen op de professionele Ravelijn-aanpak.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven