Ubbo Emmius Maarsdreef

Maarsdreef 23 9501 AM Stadskanaal

  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef

Het schoolplan

Toelichting van de school

De locatie Maarsdreef werkt aan drie thema's, namelijk:

1) Meer keuzemogelijkheden: De leerlingen van BB en KB kunnen eens per week een workshop kiezen van hun eigen interesse.

2) Meer inzicht in voortgang en ontwikkeling voor de leerling; in schooljaar 21-22 zijn we gestart met het UbboFolio (portfolio). 

3) Meer coachend begeleiden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ubbo Emmius Scholengemeenschap maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Groningen - Ommelanden (hierna SWV GO). Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio streeft het samenwerkingsverband er naar om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsplek te bieden. De scholen doen dat in nauwe samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, gemeentes en organisaties in de regio die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van jongeren. Binnen de gemeenschappelijk vastgestelde kaders van het samenwerkingsverband hebben scholen de ruimte om inhoud te geven aan passend onderwijs. In dit schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe de school invulling geeft aan de (extra) ondersteuning van leerlingen. Omdat Scholengemeenschap Ubbo Emmius bestaat uit 7 verschillende locaties met ieder verschillende doelgroepen, variërend van praktijkonderwijs en vmbo tot en met havo/vwo wordt in dit schoolplan eveneens beschreven welke keuzes de locatie hierin heeft gemaakt. Per locatie wordt dat in de vorm van een schoolondersteuningsprofiel beschreven. 

Op deze locatie wordt grotendeels gewerkt met homogene klassen. Daar waar gewerkt wordt in heterogene klassen krijgt iedere leerling les en cijfers op het eigen niveau. Extra ondersteuning wordt vooral binnen het klaslokaal tijdens de les geboden. In bijzondere situaties wordt tijdelijk ondersteuning buiten de les geboden. De ondersteuning is weergegeven in bijgevoegd schema.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven