Ubbo Emmius Maarsdreef

Maarsdreef 23 9501 AM Stadskanaal

  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Maarsdreef

Het schoolplan

Toelichting van de school

De vestiging Maarsdreef werkt aan drie thema's, namelijk

1) Meer keuzemogelijkheden: De leerlingen van BB en KB kunnen eens per week een workshop kiezen van hun eigen interesse.

2) Meer inzicht in voortgang en ontwikkeling van leerlingen door middel van leerlingpresentaties. Halverwege het schooljaar presenteert en bespreekt de leerling zijn voortgang en ontwikkeling met ouders en mentor. Dit geeft inzicht in wat er nodig is (zowel cognitief als binnen de persoonlijke ontwikkeling) om de rest van het schooljaar te volbrengen.

3) Meer coachend begeleiden. Sinds schooljaar 2022-2023 worden leerlingen met hoogbegaafdheidskenmerken begeleid in de Metis klas. Gedurende 3 dagdelen per week werken ze aan vakoverstijgende opdrachten, worden ze begeleid in het leren en is er aandacht voor hun welzijn. Voor de Metis-klas geldt een uitgebreid aanmeldingstraject  

4) Veel aandacht voor ontwikkelen basisvaardigheden; taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ubbo Emmius Scholengemeenschap maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Groningen - Ommelanden (hierna SWV GO). Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio streeft het samenwerkingsverband er naar om alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek te bieden. De scholen doen dat in nauwe samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, gemeentes en organisaties in de regio die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van jongeren. Binnen de gemeenschappelijk vastgestelde kaders van het samenwerkingsverband hebben scholen de ruimte om inhoud te geven aan passend onderwijs. In dit schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe de school invulling geeft aan de (extra) ondersteuning van leerlingen. Omdat Scholengemeenschap Ubbo Emmius bestaat uit 6 verschillende vestigingen met ieder verschillende doelgroepen, variërend van praktijkonderwijs en vmbo tot en met havo/vwo wordt in dit schoolplan eveneens beschreven welke keuzes de vestiging hierin heeft gemaakt. Per vestiging wordt dat in de vorm van een schoolondersteuningsprofiel beschreven. 

Op deze vestiging wordt grotendeels gewerkt met homogene klassen. Daar waar gewerkt wordt in heterogene klassen krijgt iedere leerling les en cijfers op het eigen niveau. Extra ondersteuning wordt vooral binnen het klaslokaal tijdens de les geboden. In bijzondere situaties wordt tijdelijk ondersteuning buiten de les geboden. De ondersteuning is weergegeven in bijgevoegd schema.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven