Ubbo Emmius Stationslaan

Stationslaan 17 9503 CA Stadskanaal

 • Technasium | Science floor
 • Aandacht voor techniek
 • Studieplekken
 • Bewegen, sport en maatschappij (BSM)

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van Ubbo Emmius Stationslaan.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Deze vestiging van Ubbo Emmius maakt deel uit van een scholengemeenschap met zes vestigingen. Binnen deze scholengemeenschap bieden we een breed onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs en vmbo tot en met gymnasium.

Onze missie is de leerlingen te laten excelleren en daarom streven wij de volgende kernwaarden na:

- We willen groeien;

- We verbinden;

- Iedereen is waardevol;

- We zijn actief.

Kenmerken van de school

 • we willen groeien
 • we verbinden
 • iedereen is waardevol
 • we zijn actief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. De vestiging Stationslaan is geen instroom vestiging. Voor de open dag gaat u naar de vestiging Maarsdreef.

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
752

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven