Penta Scala Rietvelden

J A Heijwegenlaan 2 3201 KH Spijkenisse

  • Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden
  • Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden
  • Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden
  • Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden
  • Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 zijn er geen leerlingtevredenheidsonderzoeken afgenomen, omdat de leerlingen tijdens de afnameperiode online les kregen vanwege het Coronavirus. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 zijn er geen evredenheidsonderzoeken afgenomen, omdat de leerlingen tijdens de afnameperiode online les kregen vanwege het Coronavirus.

Er is wel een enquête onder de ouders van onze leerlingen afgenomen om te zien hoe zij de periode met thuislessen hebben ervaren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven