Penta Scala Rietvelden

J A Heijwegenlaan 2 3201 KH Spijkenisse

Schoolfoto van Penta Scala Rietvelden

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het huidige schoolplan loopt tot en met 2015. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning die de school biedt, opgenomen en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel zijn ook de arrangementen opgenomen die worden aangeboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven