Penta De Oude Maas

De Ritte 2 3201 LE Spijkenisse

Schoolfoto van Penta De Oude Maas

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2020-2024 van De Oude Maas is onderdeel van het overkoepelende schoolplan van Scholengroep Penta. Dit beschrijft wat voor school we willen zijn en waar we voor kiezen. Het schoolplan richt zich op de kwaliteit van het algemene beleid. Kwaliteit op het gebied van bewaking en verbetering van het onderwijs, identiteit en personeelsbeleid. Het schoolplan is richtinggevend voor hoe we ons onderwijs de komende jaren willen ontwikkelen. Het plan geeft de kaders aan. Voor de vijf afzonderlijke kernteams is er ruimte voor verdere uitwerking.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school streeft ernaar goed onderwijs te bieden voor een groot aantal leerlingen. Goed onderwijs start bij een optimaal pedagogisch klimaat. De school kent haar grenzen in de breedte van het aannamebeleid en de diepgang van het ondersteuningsaanbod.

De ondersteuning van leerlingen op De Oude Maas vormt een integraal onderdeel van het onderwijsleerproces. De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving en de uitvoering van de leerlingenondersteuning. Hierbij heeft de mentor een spilfunctie. De docenten/mentoren zijn georganiseerd in teams.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven