Varendonck College Someren

Kanaalstraat 12 -14 5711 EH Someren

 • Schoolfoto van Varendonck College Someren
 • Schoolfoto van Varendonck College Someren
 • Schoolfoto van Varendonck College Someren
 • Schoolfoto van Varendonck College Someren
 • Schoolfoto van Varendonck College Someren

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het VMBO basis/kader volgt de leerling vanaf leerjaar 3 een profiel- en een keuzedeel

Wij bieden drie profielen aan:

 • Bouw, Wonen en interieur (BWI)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Produceren, Instaleren en Energie (PIE)  

Daarnaast volgen de leerlingen keuzevakken binnen het keuzedeel. Deze keuzevakken kunnen binnen het gekozen profiel liggen (focus op profiel) of in andere profielen (breed georiënteerd). Daarvoor bieden we keuzedelen uit de volgende profielen aan:

 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Groen (GRN)
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Met vol enthousiasme werken we aan het gloednieuwe schoolplan van 2022-2026.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Varendonck College biedt zijn leerlingen ondersteuning aan bij het zo vlot en succesvol mogelijk doorlopen van hun schoolloopbaan. Dat doen we in de vorm van gedegen begeleiding en, waar nodig, passende zorg. Wij streven ernaar de begeleiding van onze leerlingen zo veel mogelijk te laten verzorgen door hun eigen vakdocenten en hun eigen mentor. Daarnaast zijn er andere begeleiders verbonden aan het team waaronder de leerling valt, zoals de intern begeleider, de remedial teacher en de trainer sociale vaardigheden.

Alle brugklasleerlingen nemen aan het begin van het schooljaar deel aan een screening op vele facetten van taal. Vervolgens komen leerlingen met ernstige beperkingen in taalvaardigheden in aanmerking voor een spelling-/leescursus. Als uit deze begeleiding blijkt dat er te weinig vooruitgang is geboekt, wordt de leerling, na toestemming van de ouders, aangemeld voor een dyslexie-onderzoek.

Blijkt een leerling dyslexie te hebben? Dan neemt een team van remedial teachers de zorg van deze leerlingen op zich. Het helpt deze leerlingen met vertrouwen en gemotiveerd een goede start te maken. Bij het begeleidingstraject betrekken we alle partijen: leerling, ouders, leerkrachten en mentor.

Elk jaar organiseren we een bijeenkomst voor de ouders van de nieuwe leerlingen met dyslexie. Ook worden er bijeenkomsten gehouden met deze leerlingen om ervaringen en informatie uit te wisselen. Uiteindelijk gaat het erom, dat ook zij zich gesteund voelen op hun weg naar het diploma.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven