De Diken

Simmerdyk 1a 8601 ZP Sneek

  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,0

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Informatie is verkregen uit drie verschillende bronnen, te weten; ouderenquetes, leerlingenenquetes en personeelsenquetes.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Aanbevelingen Prozo 

Aangezien de ondervraagde leerlingen, ouders, management en personeel in het algemeen positief zijn over De Diken, is het advies om de focus te leggen op de onderdelen die onder de norm scoren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de zelfstandigheid van leerlingen van groot belang is. Het is van belang dat De Diken de leerlingen beter leert zelfstandig te wonen en hun beter voorbereidt op werk en hoe zij zich buiten de school moeten gedragen. Hier wordt veel gevraagd van de zelfstandigheid van leerlingen. In samenspraak met het team zou onderzocht moeten worden of executieve functies hier een bijdrage aan kunnen leveren om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten.

Naast bovenstaande aanbeveling is ook gebleken dat het team van De Diken meer mogen verwachten van leerlingen en dat zij dit ook laten blijken (hoge verwachtingen). Het team moet ervoor zorgen dat zij leerlingen blijven uitdagen om eigen initiatieven te nemen. Dit heeft ook raakvlak met leerlingbetrokkenheid en het zelfstandiger maken van leerlingen. Ook hier is de aanbeveling te kijken of de inzet van executieve functies door bijvoorbeeld teamtraining een positieve bijdrage kan leveren.

De Diken heeft zich in het huidige schoolplan als doel gesteld de onderwijskwaliteit te verhogen. Door het team zich meer bewust te maken van de visie en de koers van de school, zullen ontwikkeling- en verbeterpunten vaker gedeeld en terug moeten komen tijdens teambijeenkomsten.


Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven