De Diken

Simmerdyk 1a 8601 ZP Sneek

Schoolfoto van De Diken

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

PROZO  maart 2020

We werken n.a.v. de uitslagen van de Prozo-enquête in een cyclus. Na het verkrijgen van de uitslagen worden deze door de kwaliteitszorgmedewerker geanalyseerd. Deze analyse wordt besproken in de stuurgroep met de teamleden en met de leerlingenraad. Uit deze gesprekken worden ontwikkelpunten geformuleerd.

Over de hele lijn is er een stijging wat betreft leerling tevredenheid. De totaal score stijgt met 0.12 naar 3.22. Met deze uitslag scoort De Diken Boven de landelijke norm 3.11. Onze ambitie is de score op de indicatoren zelfstandigheid en leerervaring, hoewel ze al boven het landelijk gemiddelde zitten, boven de 3.0 grens te krijgen.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,6
vergelijkbare scholen
7,4

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Informatie is verkregen uit drie verschillende bronnen, te weten; ouderenquetes, leerlingenenquetes en personeelsenquetes.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

PROZO maart 2020

We werken n.a.v. de uitslagen van de Prozo-enquête in een cyclus. Na het verkrijgen van de uitslagen worden deze door de kwaliteitszorgmedewerker geanalyseerd. Deze analyse wordt besproken in de stuurgroep met de teamleden en met een panelgroep met ouders. Uit deze gesprekken worden ontwikkelpunten geformuleerd.

Over de hele lijn is er een stijging wat betreft ouder tevredenheid. De totaal score daalt met 0.14 naar 3.34. Met deze uitslag scoort de Diken boven de landelijke norm van 3.29.


Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven