De Diken

Simmerdyk 1a 8601 ZP Sneek

  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken
  • Schoolfoto van De Diken

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bart kwam bij ons in het praktijkonderwijs binnen als een ongemotiveerde en soms wat opstandige jongen. Hij gaf aan dat het allemaal niet gelukt was op de basisschool en dus moest hij hier maar naar toe. Hij had er duidelijk moeilijk mee en zag het naar school gaan niet meer zitten. Hij voelde zich nutteloos.
Zijn coach nam de tijd om naar hem te luisteren, probeerde hem te motiveren en was in gesprek met hem over zijn toekomst. Wat wil je dan, wat kan je en hoe zie jij je toekomst? Tot op de dag dat hij samen met een echte kok de keuken in mocht. De kok zag hem, motiveerde en daagde hem uit. Bart had ambitie en een sterke wil om de beste kok te worden. Het is hem gelukt om als assistent kok ineen mooi restaurant aan de slag te gaan. Hij is trots op deze top prestatie.

Welke ambities heb jij? Op De Diken gaan we jouw ambities ontdekken, versterken en uiteindelijk waardevol inzetten. Daarnaast zorgen we ervoor dat je toegerust wordt om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan heeft betrekking op de begeleiding en ondersteuning van de leerling met een individuele ontwikkelingsvraag of ontwikkelingsbehoefte. Dit zorgplan beoogd de doorgaande ontwikkelingslijn(en) van de leerling te borgen door vroegtijdige signalering, diagnostisering en het tijdig ondernemen van adequate professionele interventies.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven