Aeres VMBO Sneek

Harste 2 8602 JX Sneek

 • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op onze school wordt het profiel Groen aangeboden. 

In het 1e en 2e leerjaar volg je theorie en praktijkvakken en maak je kennis met de groene praktijk. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een keuzepakket, dat naast het profieldeel Groen wordt aangeboden.

Het profieldeel Groen bestaat uit vier modules. Daarnaast kies je een keuzepakket dat het beste bij je past. Hierbij kun je afhankelijk van je niveau kiezen uit:

 • Bloem & Styling
 • Dier & Welzijn
 • Veehouderij & Akkerbouw
 • Natuur & Recreatie
 • Water & Natuur
 • Voeding & Gezondheid
 • Groene Techniek
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan kent een duur van vier jaar, 2018-2022. Vanaf schooljaar 2021-2022 evalueren we het schoolplan en kijken we vooruit hoe we verder gaan ontwikkelen als Aeres VMBO.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij ondersteunen alle leerlingen in hun leer-en/of ontwikkelingsproces door verschillende opvoedkundige en onderwijskundige maatregelen te treffen. Hierdoor kunnen we problemen voorkomen, of problemen signaleren en oplossen. Zo zorgen we ervoor dat een leerling een goede schoolperiode doorloopt.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt één keer in de vier jaar met het samenwerkingsverband in de regio opgesteld. In het Ondersteuningsplan van de school is uitgewerkt hoe we ondersteuning organiseren. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven