DaCapo College Milaanstraat

Milaanstraat 125 6135 LH Sittard

Schoolfoto van DaCapo College Milaanstraat

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan van het DaCapo College staat het schoolbrede beleid voor een periode van 4 jaar.

Kernwaarden DaCapo College
1. Ondernemend leren: leerlingen worden in een contextrijke leeromgeving uitgedaagd tot actief, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijkheid.
2. Loopbaanzelfsturing: centrale vragen zijn wie ben ik, wat kan ik, wat ambieer ik en wat past bij mij.
3. Talentontwikkeling: talenten van leerlingen worden herkend, erkend, zichtbaar gemaakt en tot ontwikkeling gebracht.
4. Burgerschapszin: leerlingen ontwikkelen actief burgerschap en maatschappelijk bewustzijn dat staat voor respect en participatie op basis van geïnternaliseerde normen en waarden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westelijke Mijnstreek beschrijft de participanten, de structuur, de visie, de missie en de daarop gebaseerde beleidskeuzes van deze samenwerking. De gemaakte keuzes worden vertaald in activiteiten en een begroting. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven