DaCapo College Havikstraat

Havikstraat 5 6135 ED Sittard

Schoolfoto van DaCapo College Havikstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen onder de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 (in alle leerwegen) in de vorm van een representatieve steekproef. We bedanken alle leerlingen van harte voor hun medewerking en daarmee voor het bijdragen aan de gewenste respons. De uitkomsten worden op onze website gepubliceerd. Ook worden deze in de leerlingenraad (en ouderraad) besproken. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is digitaal afgenomen onder de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 in alle leerwegen.

Via e-mail (inclusief begeleidende brief) hebben we ouders/verzorgers benaderd voor deelname aan de tevredenheidsenquête. Iedereen die daaraan zijn of haar medewerking heeft verleend, bedanken wij daarvoor van harte. De resultaten worden via onze website gepubliceerd. Deze worden ook in de ouderraad besproken.   


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven