DaCapo College Havikstraat

Havikstraat 5 6135 ED Sittard

Schoolfoto van DaCapo College Havikstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De locatie Havikstraat is het instroompunt voor alle leerwegen van het vmbo.

In deze locatie is de expertise van de diverse locaties gebundeld en kunnen de leerlingen terecht voor:

  • Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onder- en bovenbouw (met uitzondering van de profielen die op onze locatie Milaanstraat aangeboden worden)
  • Theoretische leerweg onder- en bovenbouw, gemengde leerweg (eventueel vanaf leerjaar 3) en de TL plusklas.

Voor al onze leerlingen die dit nodig hebben bieden wij extra didactische ondersteuning en sociaal-emotionele begeleiding op maat aan.

Leerlingen met een LWOO-beschikking kunnen op al onze leerwegen terecht.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Bovenbouw beroepsgericht onderwijs kan gevolgd worden op de locatie Havikstraat of op de locatie Milaanstraat. De leerlingen volgen o.a. een doorlopende leerlijn t/m niveau 2 in samenwerking met het mbo.

Havikstraat

Deze locatie biedt de basis- en beroepsgerichte leerweg aan in 4 profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Mobiliteit en Transport
  • Maintenance (Produceren, Installeren en Energie)
  • D&P creatief

In leerjaar 3 hebben de leerlingen de keuze uit een van de 4 technische beroepsprofielen, al dan niet gecombineerd met de vakmanschapsroute. Naast het aanleren van algemene beroepsvaardigheden komen ook de beroepstaken aan de orde. Het onderwijsaanbod is gericht op een brede oriëntatie en stelt leerlingen in staat te experimenteren met nieuwe technieken.

Milaanstraat

Deze locatie biedt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan in 4 profielen.

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • D&P SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid)
  • Economie en Ondernemen
  • Zorg en Welzijn

Deze opleidingen zijn vooral gericht op het werken met mensen. Klantgerichtheid, ondersteuning en begeleiding zijn kenmerkend voor deze locatie. De leerlingen leren in "echte" bedrijfsomgeving voor de beroepsgerichte vakken.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het DaCapo College vmbo heeft de periode van het Verscherpt Toezicht door de Onderwijsinspectie per 29 september 2021 afgesloten met de beoordeling 'Voldoende'. Dit houdt in dat er geen aanwijzingen meer zijn van tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Het bestuur staat weer onder regulier toezicht. Op de website van het DaCapo College vmbo vindt u via het menu: 'Over ons' - 'Inspectie' de links naar de rapportages met de bevindingen. Dit rapport is ook gepubliceerd op: Onderwijsinspectie

NB:
Scholen worden in het schooljaar 2021-2022 niet beoordeeld op de resultaten i.v.m. de coronacrisis  en er vindt geen publicatie plaats van de Onderwijsresultatenoverzichten op de website van de Onderwijsinspectie.

Terug naar boven