Almende College

Terborgseveld 75-77 7064 AN Silvolde

  • Het vmbo-gebouw van het Almende College
  • Het havo/vwo-gebouw van het Almende College
  • Schoolfoto van Almende College
  • Onze gebouwen liggen in een mooie groene en bosrijke omgeving

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Met een tevredenheidsonderzoek krijgt het Almende College een indruk van hoe tevreden de leerlingen zijn over school en wat er volgens de leerlingen nog beter kan. Jaarlijks worden alle leerlingen van het Almende College uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Hierbij maakt het Almende College gebruik van de vragenlijst van Vensters.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Almende College wil een veilige omgeving voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers bieden. Hierbij vindt het Almende College het belangrijk om een pedagogisch-didactisch klimaat te bieden waar leerlingen en medewerkers zichzelf zijn en het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. 

Het Almende College beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven welke preventieve en curatieve maatregelen het Almende College neemt om de schoolveiligheid te borgen en te verbeteren. Daarnaast heeft het Almende College in het Convenant Veiligheid en de School afspraken gemaakt, met de gemeente Oude IJsselstreek, bureau Halt, de politie en het openbaar ministerie, over samenwerking, registratie en preventie. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tweejaarlijks worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Door middel van een tevredenheidsonderzoek wordt de waardering van ouder(s)/verzorger(s) over het onderwijs en de school inzichtelijk. Het Almende College maakt hierbij gebruik van het oudertevredenheidsonderzoek van Vensters.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven