Almende College

Terborgseveld 75-77 7064 AN Silvolde

  • Het vmbo-gebouw van het Almende College
  • Het havo/vwo-gebouw van het Almende College
  • Schoolfoto van Almende College
  • Onze gebouwen liggen in een mooie groene en bosrijke omgeving

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In deze diagram wordt het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 boven, op of onder het basisschooladvies onderwijs volgt weergegeven. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In onderstaande grafieken wordt het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw en/of de bovenbouw doorloopt weergeven. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hieronder wordt het percentage leerlingen dat een diploma heeft behaald weergegeven. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In deze grafiek wordt het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het schoolexamen en centraal examen weergegeven.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur van Achterhoek VO is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van Achterhoek VO onderzocht en beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs, of vaker wanneer er aanleiding toe is. 

Naast de onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs kent Achterhoek VO nog verschillende andere onderzoeken. Scholen van Achterhoek VO worden eenmaal per twee jaar door het kwaliteitszorgteam van Achterhoek VO bezocht op een stichtingsbreed thema. Daarnaast nemen de scholen van Achterhoek VO deel aan het traject interne visitaties. Iedere school wordt eenmaal per vier jaar bezocht door een team van collega visiteurs. Door middel van de interne visitaties wordt het leren van en met elkaar binnen Achterhoek VO vormgegeven. Afsluitend worden de scholen van Achterhoek VO eenmaal per drie jaar bezocht door het bestuur. Aan de hand van een zelfevaluatie gaat het bestuur een ontwikkelingsgericht gesprek aan met de school over de onderwijskwaliteit. 

Terug naar boven