Almende College

Terborgseveld 75-77 7064 AN Silvolde

  • Het vmbo-gebouw van het Almende College
  • Het havo/vwo-gebouw van het Almende College
  • Schoolfoto van Almende College
  • Onze gebouwen liggen in een mooie groene en bosrijke omgeving

Profielkeuze

Toelichting van de school

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5 en vwo 6. In deze leerjaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op het vervolgonderwijs. In de bovenbouw maken de leerlingen een keuze voor een onderwijsprofiel. Een onderwijsprofiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. In de volgende staafdiagrammen worden de profielkeuzes voor de bovenbouw havo en vwo weergegeven. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijft het Almende College naast het onderwijskundig beleid, ook het personeels- en kwaliteitsbeleid. Het schoolplan 2021-2025 heeft als doel om de onderwijskwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het plan geeft de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en andere betrokkenen bij het Almende College inzicht in hoe de school planmatig werkt aan de onderwijskwaliteit en haar ambities. 


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aandacht voor jou en voor elkaar, daar staat het Almende College voor. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Leerlingen kunnen bij hem of haar altijd terecht met vragen. De mentor volgt de ontwikkeling van de leerlingen en signaleert of een leerling extra begeleiding nodig heeft. Wanneer extra begeleiding gewenst is, dan wordt het onderwijsondersteuningsteam geconsulteerd. Samen met de mentor en de docenten gaat het onderwijsondersteuningsteam op zoek naar wat de leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning binnen het Almende College geboden kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven