Schoonhovens College, locatie Vlisterweg

Vlisterweg 22 2871 VH Schoonhoven

  • Schoolfoto van Schoonhovens College, locatie Vlisterweg
  • Schoolfoto van Schoonhovens College, locatie Vlisterweg
  • Schoolfoto van Schoonhovens College, locatie Vlisterweg
  • Schoolfoto van Schoonhovens College, locatie Vlisterweg
  • Schoolfoto van Schoonhovens College, locatie Vlisterweg

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van onze kernwaarden. (Een gevoel van) veiligheid is de basis voor goed presteren. Iedereen in de school draagt zijn steentje bij aan een veilig schoolklimaat: de conciërge, de leerling, de docent, de mentor, de (zorg)coórdinator etc.

Wij maken afspraken waaraan we elkaar houden.De school heeft een veiligheidsplan, waarin afspraken en protocollen zijn vastgelegd waarmee incidenten voorkomen dan wel opgelost kunnen worden. We hebben een antipestprotocol en een gedragscode social media. Deze wordt samen met de schoolregels aan het begin van ieder schooljaar door de mentor besproken met de leerlingen. De school heeft twee vertrouwenspersonen per locatie. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven