Elde College Praktijkonderwijs

Putsteeg 2A 5481 XT Schijndel

Schoolfoto van Elde College Praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afdeling Praktijkonderwijs van het Elde College meet de tevredenheid van haar leerlingen met behulp van de uitgebreide vragenlijst van Prozo!. Onze leerlingen zijn erg tevreden over het passende onderwijsaanbod en de goede begeleiding van stage en werk. Ook voelen zij zich veilig op school. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze leerlingen van het praktijkonderwijs geven een uitstekende score voor de veiligheid op school (9,6). Ook de sfeer en het aspect leraren en veiligheid krijgen mooie waarderingen.

Op het Elde College wordt gewerkt aan een optimaal leerklimaat (OKE = Optimaal Klimaat Elde College) m.b.v. Leefstijl. Hierbij wordt gelet op het gedrag van leerlingen en personeel als het gaat om de aspecten Veiligheid, Respect en Jezelf zijn. De eerstejaars leerlingen worden weerbaarder gemaakt met het programma Rots en Water, door twee gecertificeerde trainers.Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen op praktijkonderwijs geven hun tevredenheid een 7,6. Met verschillende stellingen zoals voldoende beschikbaarheid van ICT middelen, gemakkelijk contact kunnen krijgen met school, goed geïnformeerd worden over de vorderingen, tevredenheid over de mentor, leren samenwerken, zijn veruit de meeste ouders het eens.
De laagste waardering is een ruime voldoende (6,8) voor het plezier waarmee hun kinderen naar school gaan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Hier is te zien hoe tevreden ouders over de school zijn. Ouders zijn het meest tevreden over het passende aanbod (8.0) en de stage (8.0). Graag willen de ouders nog meer betrokken worden bij de school.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven