Elde College Praktijkonderwijs

Putsteeg 2A 5481 XT Schijndel

Schoolfoto van Elde College Praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afdeling Praktijkonderwijs van het Elde College heeft in 2018-2019 de tevredenheid van haar leerlingen gemeten met behulp van de uitgebreide vragenlijst van Prozo!. Dit omdat deze volgens ons het beste aansluit op de dagelijkse praktijk van het praktijkonderwijs.

Onze leerlingen zijn erg tevreden over de leeropbrengsten (wonen, werken en vrije tijd en burgerschap) (8,2 of hoger). Ook voelen zij zich veilig op school. Zie voor meer details over veiligheid het tabblad 'Schoolklimaat en veiligheid'. Daarnaast zijn de leerlingen sterk van mening dat leraren hen de hulp geven zie ze nodig hebben.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,0
vergelijkbare scholen
7,4

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen op praktijkonderwijs geven hun tevredenheid een 7,6. Met verschillende stellingen zoals voldoende beschikbaarheid van ICT middelen, gemakkelijk contact kunnen krijgen met school, goed geïnformeerd worden over de vorderingen, tevredenheid over de mentor, leren samenwerken, zijn veruit de meeste ouders het eens.
De laagste waardering is een ruime voldoende (6,8) voor het plezier waarmee hun kinderen naar school gaan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven