Elde College Praktijkonderwijs

Putsteeg 2A 5481 XT Schijndel

Schoolfoto van Elde College Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Bijna de helft van de uitgestroomde leerlingen heeft een entree diploma behaald. Alle leerlingen van ons praktijkonderwijs verlaten de school met een (al dan niet door de branche erkend) certificaat. Het Boris certificaat geeft de werkprocessen aan die de leerling beheerst. Hier heeft het Praktijkonderwijs Elde samen met de bedrijven fors in geïnvesteerd.

 
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen die de school hebben verlaten, zijn verder gaan leren (of werkend leren) of gaan werken. 

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het Elde College bezocht. Wij zijn trots op de conclusies van het onderzoek: de afdeling praktijkonderwijs heeft de waardering 'Goed' ontvangen.

Terug naar boven