Elde College Praktijkonderwijs

Putsteeg 2A 5481 XT Schijndel

Schoolfoto van Elde College Praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Praktijkonderwijs is een opleiding binnen het Elde College. Praktijkonderwijs is sterk op de praktijk gericht. De doelstelling is dat leerlingen goed voorbereid worden op werk, wonen en vrije tijd. 

De opleiding staat vooral in het teken van arbeidstoeleiding. Leerlingen die kiezen voor het praktijkonderwijs leren graag door te doen. Het programma van het praktijkonderwijs is hierop afgestemd (meer praktijkvakken dan theorievakken en een uitgebreid stageaanbod). Ook wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen o.a door sociale vaardigheidstraining, mentor nabijheid en een stagecoach. Er is veel expertise in huis om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Leerlingen starten in de BEE klas. Hierdoor worden leerlingen langer begeleid in het maken van de juiste keuze: of praktijkgericht onderwijs of meer theoretisch gericht onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Open, aandacht, ontdekken
  • Leren in de echte wereld
  • Talenten ontdekken
  • Passende leer/werkplek
  • Onderweg naar jou!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs
  • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven