Elde College Praktijkonderwijs

Putsteeg 2A 5481 XT Schijndel

Schoolfoto van Elde College Praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het praktijkonderwijs is een richting binnen het voortgezet onderwijs en vormt binnen het Elde College een aparte sector. Het praktijkonderwijs is een opleiding die zeer op de praktijk gericht is. De doelstelling is dat leerlingen zich later maatschappelijk kunnen handhaven in werk, wonen en vrije tijd.

De opleiding staat vooral in het teken van de arbeidsvoorbereiding. Leerlingen die gebruik maken van deze opleiding hebben vaak moeite met het gewone schoolse leren. Veel theorie en bijna de hele dag in een klas zitten komt bijna niet meer voor. De leerling wil leren door te doen. Het programma van het praktijkonderwijs is hierop afgestemd. Ook wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met behulp van sociale vaardigheidstraining.

Kenmerken van de school

  • Passie van de leerling
  • Omgaan met verschillen
  • MET concept
  • Arbeidstoeleiding
  • Leren in de echte wereld

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
95

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven