Inspecteur Boelensschool

Kerkelaantje 1 9166 NB Schiermonnikoog

Schoolfoto van Inspecteur Boelensschool

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In nauwe samenwerking met basisschool Yn de Mande plaatsen wij onze leerlingen in de voor hen meest passende route: bg- bk - tl - havo - vwo.

Daarna worden de leerlingen zorgvuldig gevolgd om te  kijken of ze nog op de juiste route zitten. Indien gewenst wordt de route aangepast, dit kan opstromen of afstromen betekenen.

Over het algemeen slagen wij erin onze leerlingen in elk geval op de eerder in onderling overleg bepaalde route te houden en vaak ook wel op te laten stromen. Dit is duidelijk gerelateerd aan de samenstelling van onze groepen en de ambitie van het team om er uit te halen wat erin zit.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Helaas is het voor het systeem niet mogelijk door de kleine leerlingen aantallen de doorstroom bij te houden. Wel kunnen we zeggen dat er nagenoeg geen sprake is van doubleren en de leerlingen in de tijd die er voor staat de school verlaten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze examen resultaten zijn bijzonder goed. Het lukt ons en vooral onze leerlingen de laatste jaren met succes het examen af te leggen.

Onze leerlingen beroepsgericht doen hier overigens niet voor onder en slagen over het algemeen ook voor hun examen met goede resultaten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers geven alleen de resultaten weer van onze Vmbo theoretisch leerlingen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven