Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO

Van der Brugghenlaan 2 3118 LA Schiedam

  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op Spieringshoek vinden we de mening van leerlingen ouders en personeelsleden belangrijk. We spreken leerlingen in klankbordgroepen en in de leerlingenraad. Onze actieve ouderraad denkt mee met de school. Medewerkers worden in werkgroepen en in hun team betrokken bij de ontwikkelingen in de school. Daarnaast nemen we jaarlijks tevredenheidsenquêtes af onder leerlingen, ouders en medewerkers. We vinden het fijn dat zij kritisch met ons meedenken. Resultaten bespreken we dan ook altijd in de klankbordgroepen, de ouderraad, teambijeenkomsten en de medezeggenschapsraad. We gaan met de verbeterpunten aan de slag en vragen ook terug aan iedereen of dat zichtbaar is in de school. Zo werken we samen aan verbetering van kwaliteit en tevredenheid.

Hoewel uit navraag bleek dat periode van afname (tijdens start lockdown in de periode maart en april 2020) van invloed is geweest op de resultaten, nemen wij de uitkomsten wel serieus en zijn we hiermee direct aan de slag gegaan. Dit heeft onder andere mede geresulteerd in een nieuw toetsbeleid en het uitwerken van keuzemogelijkheden in het rooster. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Spieringshoek voelen kinderen zich prettig en veilig, zo vertellen ze ons zowel in gesprekken, als in de tevredenheidsonderzoeken. Je fijn voelen op school is belangrijk voor jezelf als persoon en ook voor je schoolresultaten. We houden er dan ook goed zicht op of het goed gaat met onze leerlingen via de docenten, mentoren, leerlingcoördinatoren en afdelingsleiders. Als er gepest wordt, pakken we dit direct aan. We volgen daarbij ons pestprotocol en roepen waar nodig hulp in van onze anti-pestcoördinator. Daarnaast heeft de school een goed georganiseerde leerlingenzorg, waardoor ondersteuning en aandacht kan worden geboden voor iedereen die dat nodig heeft.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op Spieringshoek vinden we de mening van leerlingen ouders en personeelsleden belangrijk. We spreken leerlingen in klankbordgroepen en in de leerlingenraad. Onze actieve ouderraad denkt mee met de school. Medewerkers worden in werkgroepen en in hun team betrokken bij de ontwikkelingen in de school. Daarnaast nemen we jaarlijks tevredenheidsenquêtes af onder leerlingen, ouders en medewerkers. We vinden het fijn dat zij kritisch met ons meedenken. Resultaten bespreken we dan ook altijd in de klankbordgroepen, de ouderraad, teambijeenkomsten en de medezeggenschapsraad. We gaan met de verbeterpunten aan de slag en vragen ook terug aan iedereen of dat zichtbaar is in de school. Zo werken we samen aan verbetering van kwaliteit en tevredenheid.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven