Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO

Van der Brugghenlaan 2 3118 LA Schiedam

  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Spieringshoek voor Gymnasium Atheneum en HAVO

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op Spieringshoek werken we met een schoolplan. In het schoolplan 2019-2023 vertrekken we vanuit deze missie: Wij leiden onze leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. De maatschappij verandert in hoog tempo en we willen onze leerlingen daarop zo goed mogelijk voorbereiden. We richten ons op het verwerven van kennis en op het opdoen van vaardigheden die hen in staat stellen om als verantwoordelijke burgers de maatschappij vorm te geven, nu en in de toekomst. Drie bouwstenen zijn daarbij cruciaal: gemeenschapszin, autonomie en aansluiting bij persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze drie kernwaarden geven aan van waaruit wij onze koers bepalen. De uitwerking van het schoolplan vindt plaats in onderwijskundige werkgroepen, waarin medewerkers van de school gezamenlijk optrekken om de gestelde ambities in het schoolplan te bereiken. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Spieringshoek vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen de ondersteuning en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om hun schooltijd prettig en succesvol te doorlopen. Vanzelfsprekend krijgen alle leerlingen begeleiding van hun vakdocenten en mentoren. De leerlingcoördinatoren en afdelingsleiders begeleiden de leerlingen ook, waar nodig. Op het moment dat leerlingen buiten deze begeleiding die alle leerlingen wordt geboden nog extra ondersteuning nodig hebben, bespreekt onze zorgcoördinator dat met de leerling, ouders en mentor. We zoeken daarbij naar de hulp en ondersteuning die we binnen school, of buiten school kunnen bieden om ook deze leerlingen succesvol te laten zijn. Welke zorg en ondersteuning op Spieringshoek precies geboden kan worden, staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven