Regius College Praktijkonderwijs

Emmalaan 2 1741 CN Schagen

Schoolfoto van Regius College Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In onze regio zijn weinig grote industrieen aanwezig. De kleinere bedrijven willen beter opgeleide werknemers. Je ziet dit terug in onze grote uitstroom naar werk en een opleiding (bbl). Wij willen onze leerlingen liefst niet laten uitstromen met alleen een opleiding aan een ROC. De kans op uitval in het mbo is voor onze leerlingen erg groot en in het geval van een bol opleiding kunnen de leerlingen dan nergens meer op terugvallen.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs wordt door de Inspectie als goed beoordeeld. 

Terug naar boven