Regius College Praktijkonderwijs

Emmalaan 2 1741 CN Schagen

Schoolfoto van Regius College Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Aandacht met resultaat

Wij werken aan een school waarop leerlingen, ouders en medewerkers trots zijn. Een school waar zij zich veilig voelen om optimaal te leren, te werken en te ontplooien. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding en ondersteuning

De leerlingen worden begeleid door hun mentor. Soms hebben leerlingen wat extra ondersteuning nodig en daarvoor zijn extra begeleidingsmogelijkheden beschikbaar.

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland

Het Regius College werkt in de regio samen met de andere vo scholen in het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO (SWV). Het samenwerkingsverband VO is verantwoordelijk voor het vinden van een passend- en ondersteuningsarrangement voor alle leerlingen in de regio. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven