Regius College Wilhelminalaan, Havo en VWO

Wilhelminalaan 4 1741 CN Schagen

Schoolfoto van Regius College Wilhelminalaan, Havo en VWO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheid

De vragenlijst is in 2021/ 2022 afgenomen onder de leerlingen havo en vwo. In de vragenlijst wordt de algemene tevredenheid over het onderwijs op de locatie gemeten en worden er vragen gesteld over beleving van de sociale veiligheid op de locatie. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilig gevoel

Uit de onderzoeken die we afnemen onder de leerlingen en de ouders blijkt dat de leerlingen zich veilig voelen bij ons op school.

De zorgcoördinator is tevens anti-pestcoördinator.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De vragenlijst is onder de ouders van de leerlingen van alle leerjaren afgenomen. In totaal hebben 467 ouders de enquête ingevuld. Er hebben 64 ouders van de leerlingen uit de brugklas, 242 ouders van de Havo leerlingen (klas 2 t/m 5) en 161 ouders van de Vwo leerlingen (klas 2 t/m 6) gereageerd. De uitkomsten worden in alle teams besproken om weer eens goed na te denken hoe we per team en per docent werken aan de diverse onderwerpen uit de enquête. Ook worden de uitkomsten voorgelegd aan de MZR en Deelouderraad (DOR). 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven