Regius College Wilhelminalaan, Havo en VWO

Wilhelminalaan 4 1741 CN Schagen

Schoolfoto van Regius College Wilhelminalaan, Havo en VWO

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Aandacht met Resultaat

Ons onderwijs wordt getypeerd aan de hand van twee kernwaarden: Aandacht met resultaat. Wat wij onder goed onderwijs verstaan is te lezen in de Regius Koers 2022. In dit koersdocument staan de ambities beschreven voor de periode 2018- 2022. In het sectorbeleidsplan staat hoe de sector Havo/Vwo invulling geeft aan het onderwijs op de locatie. Elk jaar wordt door de sectordirectie een sectorplan opgesteld met daarin de acties die moeten leiden tot het realiseren van de ambities uit de Koers.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding en ondersteuning

Naast de basisondersteuning (door vakdocent, mentor, teamleider) bieden we ook specifieke ondersteuning. Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben we een aantal gespecialiseerde ondersteuners (zoals leerlingbegeleider,vertrouwenspersoon, decaan) in de school. Daar waar nodig kan worden overlegd met (of doorverwezen worden naar) de schoolpsycholoog en/of externe deskundigen.

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland

Het Regius College werkt in de regio samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO (SWV). Het Samenwerkingsverband VO is verantwoordelijk voor het vinden van een passend onderwijs- en ondersteuningsarrangement voor alle leerlingen in de regio. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven