Regius College vmbo tl/ havo

Oranjelaan 2 1741 CP Schagen

Schoolfoto van Regius College vmbo tl/ havo

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Regius College is een veilige school! Dat is ook nodig, want een veilige school is een school waar jij en onze medewerkers met plezier leren en werken en waar iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. In ons veiligheidsbeleid geven we een samenvattende beschrijving van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van met name de sociale veiligheid op school. Om pesten te voorkomen, en wanneer het gebeurt dit te stoppen, werken we met een anti-pestprotocol.

Het Regius College heeft samen met andere scholen in Schagen, de gemeente en politie een veiligheidsconvenant opgesteld. Het doel is het in stand houden van een veilig klimaat in en om de school. In het convenant zijn specifieke richtlijnen opgenomen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven